Tekst alternatywny

Tekst alternatywnyTekst alternatywny

Tekst alternatywny

Tekst alternatywny

Tekst alternatywny

Tekst alternatywny


Konstrukcje budowlane i inżynieryjskie


Projektowanie obiektów w konstrukcji tradycyjnej i uprzemysłowionej
(żelbetowe, stalowe, drewniane):
-budynków mieszkalnych
-obiektów przemysłowych
-obiektów handlowych
Nadzór budowlany realizowanych inwestycji.
Stronę robił www.litelnet.pl