Tekst alternatywny

Tekst alternatywny
wentylacja            wod-kan , c.o. , gaz


Tekst alternatywny

Tekst alternatywny

Tekst alternatywny

Tekst alternatywny

Tekst alternatywny

wod-kan , c.o. , gaz


-Projektowanie instalacji wodociągowych z rur PE, stalowych KAN-therm, miedzianych
-Projektowanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w budynkach i uzbrojenie terenu na działce inwestora.
-Projektowanie instalacji gazowych w budynkach i na terenie działki inwestora.
-Projektowanie instalacji Centralnego ogrzewania (c.o.) w różnych systemach, ogrzewanie podłogowe, kotłownie, i ciepło technologiczne.
Stronę robił www.litelnet.pl